Dodatkowe środki

Ważna informacja dla Klubów z Listy Rezerwowej 2023 !
360 Klubów z Listy Rezerwowej Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2023 otrzyma dofinansowanie !
Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk – decyzją z dnia 24 sierpnia 2023 roku, biorąc pod uwagę
jeden z priorytetów MSiT „wsparcie działalności małych i średnich klubów sportowych”, zwiększył środki
przeznaczone na realizację w 2023 roku Rządowego Programu „KLUB” o kwotę 4 085 000,- złotych


(https://www.gov.pl/web/sport/zwiekszenie-kwoty-na-realizacje-w-2023-r-programu-klub,
https://www.gov.pl/web/sport/rekordowe-wsparcie-w-programie-klub).


Pozwoli to na udzielenie wsparcia dodatkowo dla 360 klubów z tzw. Listy Rezerwowej, na której znalazły
się wszystkie stowarzyszenia, których wnioski – złożone do tegorocznej edycji Programu, zostały ocenione
pozytywnie.
Do wszystkich klubów z ww. listy zostanie przesłana oficjalna informacja o przyznaniu dofinansowania (w
systemie AMODIT oraz drogą e-mailowa) wraz z instrukcją dalszego postępowania. Kolejne kroki –
realizowane przy współpracy z Operatorami Wojewódzkimi Programu, to podpisanie umowy i przekazanie
do klubów środków finansowych. Na tym etapie możliwa jest również ew. aktualizacja wniosku.

Lista rezerwowa klubów edycja 2023