FAQ

ETAP 2

AKTUALIZACJA I PODPISANIE UMOWY

Rozpoczęliśmy drugi etap tegorocznej edycji Rządowego Programu Klub.

Aktualizacja i podpisanie umowy – w Waszych profilach (po zalogowaniu do systemu) odnajdziecie pismo informujące wysłane do Was przez Operatorów Wojewódzkich a w nich informacje:

 1. W przypadku, gdy dane zawarte w złożonym wniosku są aktualne i nie wymagają żadnej korekty
  (np. termin i/lub miejsce organizacji obozu sportowego, specyfikacja sprzętu sportowego, wysokość udziału własnego), prosimy o niezwłoczne zalogowanie się w systemie AMODIT oraz wciśnięcie przycisku „Wyślij”. Równocześnie, prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji
  o braku zmian (poprzez wysłanie e-maila, podając przy tym ID sprawy) pracownikowi Operatora Wojewódzkiego prowadzącemu Państwa sprawę, wskazanemu powyżej.
 1. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku wymagają aktualizacji – nastąpiły zmiany w zakresie
  np. terminu czy miejsca organizacji obozu sportowego, specyfikacji sprzętu sportowego, proporcji środków finansowych planowanych do wydatkowania na poszczególne elementy zadania itp. – należy dokonać niezbędnych korekt w treści wniosku. Zmian należy dokonać w systemie AMODIT oraz wysłać wciskając przycisk „Wyślij”. Następnie należy wysłać informacje o dokonaniu zmian (poprzez wysłanie e-maila, podając przy tym ID sprawy) pracownikowi Operatora Wojewódzkiego prowadzącemu Państwa sprawę, wskazanemu powyżej, który zaproponowane zmiany musi zaakceptować w systemie AMODIT.
 1. Po dokonaniu wyżej wymienionych operacji, pracownik Operatora Wojewódzkiego wygeneruje
  i wgra/doda do systemu AMODIT UMOWĘ w postaci pliku pdf, który należy pobrać i podpisać profilem zaufanym przez osoby upoważnione do takich działań (zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia),
  a następnie podpisaną elektronicznie UMOWĘ wgrać/dodać do systemu AMODIT i równocześnie wysłać informację o dokonaniu tej czynności (poprzez wysłanie e-maila, podając przy tym ID sprawy) pracownikowi Operatora Wojewódzkiego prowadzącemu Państwa sprawę, wskazanemu powyżej.
 • Po weryfikacji poprawności podpisów na UMOWIE, pracownik Operatora Wojewódzkiego zleci wypłatę środków na wskazany przez Państwa we wniosku rachunek bankowy, a przyznane środki zostaną przelane niezwłocznie przez dział księgowy Operatora Krajowego.