Wyniki – edycja 2023

Drodzy Klubowicze! Znamy już wyniki Rządowego Programu Klub 2023! 

W tegorocznej edycji programu wnioski złożyło aż 7546 klubów! Dofinansowaniem zostanie objęte 5900 z nich, to aż o 125 więcej wniosków z przyznaną dotacją niż w roku ubiegłym. Każdy klub z poniższej listy zostanie poinformowany drogą mailową oraz przez system Amodit o kolejnych krokach dotyczących podpisania umowy i przekazania przyznanych środków.

Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, decyzją z dnia 24.08.2023, przyznał dodatkowe środki na
realizację w 2023 roku Rządowego Programu „KLUB” w wysokości 4 085 000 złotych, co pozwoli na
udzielenie wsparcia dla 360 klubów z tzw. Listy Rezerwowej. Ostatecznie, dofinansowanie otrzymają
wszystkie kluby, których wnioski – złożone w tegorocznej edycji Programu, uzyskały pozytywną ocenę
Komisji Konkursowej.

Poniżej prezentujemy pełną listę klubów objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Klub 2023:

Wyniki_23_Dolnośląskie

Wyniki_23_Kujawsko Pomorskie

Wyniki_23_Lubelskie

Wyniki_23_Lubuskie

Wyniki_23_Łódzkie

Wyniki_23_Małopolskie

Wyniki_23_Mazowieckie

Wyniki_23_Opolskie

Wyniki_23_Podlaskie

Wyniki_23_Podkarpackie

Wyniki_23_Pomorskie

Wyniki_23_Śląskie

Wyniki_23_Świętokrzyskie

Wyniki_23_Wielkopolskie

Wyniki_23_Warmińsko Mazurskie

Wyniki_23_Zachodniopomorskie

Drodzy Klubowicze ❕

🟢 Informujemy, że kluby z listy rezerwowej – w kolejności w jakiej znajdują się na liście rankingowej, będą mogły zostać włączone do Programu i uzyskać dofinansowanie jeżeli:

– MSiT przekaże dodatkowe środki na realizację Programu,

– któryś z klubów z listy podstawowej zrezygnuje z realizacji zadania lub nie podpisze umowy w terminie określonym w regulaminie Programu ( https://rzadowyprogramklub.pl/regulamin/ – pkt. 7.3.).

Wyniki_23_LISTA REZERWOWA