Ruszyliśmy z przygotowaniami do rozpoczęcia naboru Programu Klub — edycja 2022

7 marca Minister Sportu i Turystyki ogłosił, że w wyniku przetargu ofert, dokonał wybory Operatora Krajowego Rządowego Programu Klub — zostało nim Krajowe Zrzeszenie LZS w siedzibą w Warszawie. Już 9 marca w Warszawie spotkali się przewodniczący wojewódzkich zrzeszeń LZS oraz koordynatorzy wojewódzcy. Celem spotkania było wdrożenie planu przygotowań do naboru. Nabór do programu Klub rozpocznie się na początku kwietnia. Wszystkie informacje na temat przygotowań będą dostępne na stronie internetowej Krajowego Zrzeszenie LZS, naszym Facebook’u oraz specjalnie dedykowanej Programowi Klub stronie internetowej, która ruszy już wkrótce.

Przypominamy, że w ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Ministerstwo dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach tego programu od 2016 roku. Program skierowany jest do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Narada w Warszawie. Fot. Tomasz Paciejewski Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS