Krajowe Zrzeszenie LZS operatorem krajowym Programu Klub — edycja 2022!

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 7 marca 2022 Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Warszawie zostało wybrane operatorem krajowym Programu Klub — edycja 2022. Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam tego odpowiedzialnego zadania, jednocześnie zapewniamy, że w pełni zrealizujemy założenia Programu Klub — edycja 2022. Już wkrótce podamy więcej szczegółów oraz datę rozpoczęcia rekrutacji do programu. Do podziału jest 66,5 miliona złotych!

Ogłaszając decyzję minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk powiedział: — W tym roku zdecydowałem o zmianie samej formuły programu. W ogólnopolskim naborze wyłoniony został operator Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, który będzie rekrutował kluby objęte wsparciem. Rządowy Program KLUB to jeden z naszych flagowych projektów, w ramach którego wspieramy małe i średnie kluby sportowe z całej Polski. To często właśnie w małych społecznościach zaczynają swoją przygodę ze sportem późniejsi mistrzowie. Sukcesywnie zwiększamy nakłady na Program KLUB. W tym roku przyznaliśmy na realizację tego projektu dofinansowanie w wysokości 66,5 mln zł — o 15 procent więcej niż w poprzedniej edycji.

Przypominamy, że w ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Ministerstwo dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach tego programu od 2016 roku. Program skierowany jest do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

W ramach ogłaszanych naborów każdego roku dotacje otrzymywało kilka tysięcy klubów sportowych: w 2016 r. — 2151, 2017 r. — 3352, 2018 r. — 3616, 2019 r. — 3885, 2020 r. — 4902, a w 2021 r. — 5172.

Od czasu uruchomienia nakłady na program wzrosły o 180 procent — z 23,8 mln zł w 2016 roku do 66,5 mln w roku bieżącym.